Svenska  

Träffas - Presentera - Dela - Utbilda. Omedelbart!

Välkommen till mötestjänsten Spreed.

Webbmöten och utbildning

Gå till https://www.spreed.com för mer information.

Vill du gå in i ett möte?
Välj din status för detta möte.
Jag är moderator
Du är värd för det här mötet.
Jag är deltagare
Vill du delta i ett möte som leds av en annan person?
Is your Internet connection fast enough? Starta anslutningskontroll
Har du problem att logga in?
Se till att du aktiverat cookies i din webbläsare.
Glöm inte att logga ut eller avsluta din webbläsare när du är färdig.
Bjud in deltagare, genomför presentationer, förklara koncept, dela ut dokument och träffa kollegerna online.
Med Spreed hålls webbmöten på samma sätt som vanliga möten.
Du behöver ingen annan programvara.
powered by spreed