Ελληνικά  

Συναντήστε-Παρουσιάστε-Μοιραστείτε-Εκπαιδευθείτε. Άμεσα!

Καλώς ήρθατε στην υπηρεσία συσκέψεων Spreed.

Συσκέψεις διαδικτύου και εκπαιδεύσεις

Επισκεφθείτε το https://www.spreed.com για περισσότερες πληροφορίες.

Θέλετε να εισέλθετε σε μια σύσκεψη;
Παρακαλούμε επιλέξτε την κατάσταση σας για αυτήν τη σύσκεψη.
Είμαι συντονιστής
Είστε διοργανωτής αυτής της σύσκεψης.
Είμαι συμμετέχων
Θέλετε να συμμετέχετε σε μια σύσκεψη που διοργανώνεται από ένα άλλο πρόσωπο.
Is your Internet connection fast enough? Έναρξη ελέγχου της σύνδεσης
Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την είσοδο σας;
Βεβαιωθείτε ότι τα cookies είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης σας.
Μην ξεχνάτε να αποσυνδέεστε (logout) ή να κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης σας, όταν έχετε τελειώσει.
Προσκαλέστε συμμετέχοντες, πραγματοποιήστε παρουσιάσεις, εξηγήστε τις ιδέες σας, διανέμετε έγγραφα ή απλά συναντήστε τους συνεργάτες σας online.
Με το Spreed, οι web συσκέψεις πραγματοποιούνται όπως ακριβώς και οι παραδοσιακές συσκέψεις.
Δεν απαιτείται επιπρόσθετο λογισμικό.
powered by spreed