Ελληνικά  

Καλώς ήρθατε!

Είστε έτοιμος να εισέλθετε σε μια Spreed online σύσκεψη.
Ταυτότητα (ID): 900315927
κατάσταση
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας και/ή το email σας για να συμμετέχετε σ' αυτήν τη σύσκεψη.
Is your Internet connection fast enough? Έναρξη ελέγχου της σύνδεσης
Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την είσοδο σας;
Βεβαιωθείτε ότι τα cookies είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης σας.
Μην ξεχνάτε να αποσυνδέεστε (logout) ή να κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης σας, όταν έχετε τελειώσει.
Προσκαλέστε συμμετέχοντες, πραγματοποιήστε παρουσιάσεις, εξηγήστε τις ιδέες σας, διανέμετε έγγραφα ή απλά συναντήστε τους συνεργάτες σας online.
Με το Spreed, οι web συσκέψεις πραγματοποιούνται όπως ακριβώς και οι παραδοσιακές συσκέψεις.
Δεν απαιτείται επιπρόσθετο λογισμικό.
powered by spreed