Ελληνικά  

Καλώς ήρθατε!

Είστε έτοιμος να εισέλθετε σε μια Spreed online σύσκεψη.
Ταυτότητα (ID): 729806993
κατάσταση This meeting is protected.
You have to be invited to enter the meeting room.

Please enter your meeting credentials as provided by the moderator, to view further informations and to join the meeting.
Is your Internet connection fast enough? Έναρξη ελέγχου της σύνδεσης
Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την είσοδο σας;
Βεβαιωθείτε ότι τα cookies είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης σας.
Μην ξεχνάτε να αποσυνδέεστε (logout) ή να κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης σας, όταν έχετε τελειώσει.
Προσκαλέστε συμμετέχοντες, πραγματοποιήστε παρουσιάσεις, εξηγήστε τις ιδέες σας, διανέμετε έγγραφα ή απλά συναντήστε τους συνεργάτες σας online.
Με το Spreed, οι web συσκέψεις πραγματοποιούνται όπως ακριβώς και οι παραδοσιακές συσκέψεις.
Δεν απαιτείται επιπρόσθετο λογισμικό.
powered by spreed